پروژه های پست فشار قوی

ردیفشرح قراردادکارفرما
۱خرید و نصب یک‌دستگاه تابلو حفاظت و کنترل ترانسفورماتور ۲۰/۶۳ کیلوولت شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
۲انجام عملیات توسعه پست موقت ۲۰/۶۳ کیلوولت باسعیدو شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
۳خرید لوازم جانبی و نصب ۳ عدد فیدر در پست سرایان شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۴ورود خروج خط تیکمه داش – پاک در بستان آباد شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان
۵عملیات نصب، تست و راه‌اندازی فیدر خانه ۲۰ کیلوولت پست فنوج شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
۶عملیات تهیه، اصلاح و تکمیل سیستم کنترل وار جهت پست ۶۳ کیلوولت جغین شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
۷تهیه کالا، طراحی، نصب و راه‌اندازی سیستم اتوماسیون پست ۴۰۰ کیلوولت خواف شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۸عملیات افزایش ظرفیت ترانس قدرت ۱۵ پست ۲۰/۶۳ کیلوولت موقت دشت امام شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
۹عملیات نصب، تست و راه‌اندازی ترانس قدرت ۲۰/۱۳۲ کیلوولت و فیدرهای ۲۰ کیلوولت در پست پارت شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۱۰انجام عملیات جابجایی فیدرخانه کیوسکی درخت سبز و پهلشرکت برق منطقه‌ای هرمزگان
۱۱عملیات نصب، تست و راه‌اندازی فیدر ۲۰ کیلوولت در پست قوچان و پست جلگه رخشرکت برق منطقه‌ای خراسان
۱۲جابجایی ۲ دستگاه ترانس MVA 15 با یک دستگاه MVA 30شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
۱۳دمونتاژ پست چابهار و مونتاژ آن چانف ایرانشهرشرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
۱۴عملیات احداث بی ترانس دوم پست ۱۳۲/۲۰ اشنویهشرکت برق منطقه‌ای آذربایجان
۱۵تأمین و نصب فیدر خازنی ۲۰ کیلوولت در پست سردقشرکت برق منطقه‌ای خراسان
۱۶عملیات خرید مصالح و انجام عملیات اصلاح، بهینه‌سازی و دیوارکشی پست ۴۰۰ کیلوولت تربت جامشرکت برق منطقه‌ای خراسان
۱۷افزایش ظرفیت پست ۲۰/۱۳۲ کیلو ولت فولاد شاهین بنابشرکت برق منطقه ای آذربایجان
۱۸عملیات جابجایی پست فیوزی ۲۰/۶۳ کیلو ولت حدید مبتکران و نصب و راه اندازی در پست سد سهند هشترودشرکت برق منطقه ای آذربایجان
۱۹ در پستهای طالقانی،سپاد،باقران ، نهبندان و بیرجندEDMIتعویض کنتورهای شرکت برق منطقه ای خراسان
۲۰انجام خدمات پشتیبانی، نظارتی تعمیرات اساسی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژادشرکت برق منطقه ای خراسان
۲۲عملیات نصب، تست و راه اندازی یک بی خط و ترانس در پست ۲۰/۶۳ کیلو ولت سرعینشرکت برق منطقه ای آذربایجان
۲۳عملیات جابجایی راکتور ۴۰۰ کیلو ولت از پست ۴۰۰ کیلو ولت گنو و نصب و راه اندازی در پست ۴۰۰ کیلو ولت جناحشرکت برق منطقه ای هرمزگان
۲۴عملیات نصب ۸ مجموعه بانک خازنی در پستهای ۲۰/۶۳ کیلو ولت سورو-خیام-پالور و قشمشرکت برق منطقه ای هرمزگان
۲۵تامین ، نصب تست و راه اندازی یک دستگاه فیدر خروجی در پست ۲۰/۱۳۲ کیلو ولت سردقشرکت برق منطقه ای خراسان
۲۶عملیات بهینه سازی استقرار دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت در پست ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاهی نیشابورشرکت برق منطقه ای خراسان
۲۷عملیات نصب تست و راه اندازی توسعه یک بی ترانس به صورت بانک در پست ۲۰/۶۳ کیلو ولت خراجوشرکت برق منطقه ای آذربایجان
۲۸عملیات افزایش ظرفیت پست ۲۰/۶۳ کیلو ولت پارسیانشرکت برق منطقه ای هرمزگان
۲۹عملیات جابجایی پست موقت ۲۰/۶۳ کیلو ولت سیستان و نصب در پست ۲۳۰ کیلو ولت بندر لافتشرکت برق منطقه ای هرمزگان
۳۰عملیات افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای قدرت در پستهای ۲۰/۱۳۲ کیلو ولت مرند و فارفارشرکت برق منطقه ای آذربایجان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *