پروژه های تامین تجهیزات

ردیفشرح قراردادکارفرما
۱خرید کایل‌های فشار ضعیف شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۲خرید، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه کلید هوایی شرکت ملی گاز ایران، پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد
۳خرید ۴۰ عدد کنتور چند منظورهشرکت برق منطقه‌ای خراسان
۴خرید رله OC/EF ساخت شرکت MICOMشرکت برق منطقه‌ای خراسان
۵خرید دانگل مهندسی نرم‌افزار زنون شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۶خرید فیدر ۲۰ کیلوولت پست فوق توزیع سرایان شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۷خرید شش عدد بوشینگشرکت برق منطقه‌ای خراسان
۸خرید تجهیزان مورد نیاز انبار شامل : تابلوهای کنترل، اندازه‌گیری، AC، DC ، حفاظت و متعلقات سیستم زمینشرکت برق منطقه‌ای خراسان
۹خرید لوازم یدکی شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۱۰خرید کنتاکت شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۱۱خرید کالاهای مورد نیاز عملیات اجرایی ۲ بی خط ۱۳۲ کیلوولت پست جاجرم شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۱۲خرید کابل فشار ضعیف پست سربداران (NYCYRY) شرکت برق منطقه‌ای خراسان
۱۳خرید کلید اتوماتیک شامل رله شنت و موتور DCشرکت برق منطقه‌ای خراسان
۱۴خرید ۱۰ دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژیشرکت برق منطقه‌ای آذربایجان
۱۵خرید رله عیب کلید شرکت زیمنسشرکت برق منطقه ای خراسان
۱۶EDMI خرید ۱۰ دستگاه کنتورشرکت برق منطقه ای هرمزگان
۱۷EDMI خرید ۱۸ دستگاه کنتورشرکت برق منطقه ای اصفهان
۱۸خرید ترانسدیوسرهای جریانی، ولتاژی و مولتیشرکت برق منطقه ای خراسان