۹۲۰ میلیارد ریال هزینه، برای اصلاح شبکه فشار ضعیف برق در کردستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان از تبدیل ۶۰۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق در استان با ۹۲۰ میلیارد ریال هزینه از ابتدای امسال تاکنون، به کابل خودنگهدار خبر داد.