طرزطلب: دلیل نساختن نیروگاه را از سازمان برنامه و بودجه بپرسید!

مدیرعامل برق حرارتی گفت: مشکل اصلی که امروز کسی به آن اشاره نمی‌کند، مشکل کمبود منابع در این صنعت است. در سال‌های گذشته منابعی را در اختیار ما قرار ندادند که بتوانیم با تکیه بر آن نیروگاه احداث کنیم. باید علت این مساله را از سازمان برنامه و بودجه و دولت پرسید که چرا منابع را در اختیار ما قرار ندادند البته دلایلی برای این مساله وجود دارد از طرف دیگر بخشی از این مسائل به تحریم‌ها باز می‌گردد چرا که برای تامین منابع خارجی با مشکلاتی مواجه شدیم.