دستگیری عاملان تیراندازی به ترانس برق کشاورزان در چرداول

فرمانده انتظامی چرداول از شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی به ترانس برق کشاورزان در این شهرستان خبر داد.